ELLİDÖRT  FARZ

                  1. Allah Tealayı zikretmek 
                  2. Helalinden kaznıp, yemek içmek 
                  3. Abdest almak 
                  4. Beş vakit namaz kılmak 
                  5. Cünüplükten yıkanmak 
                  6. Kişinin rızkına Allah'ın kefil olduğunu bilmek 
                  7. Helalden temiz elbise giymek 
                  8. Allah'a tevekkül etmek 
                  9. Kanaat etmek 
                 10. Nimete karşı şükretmek 
                 11. Allah'tan gelen kazaya razı olmak 
                 12. Allah'tan gelen belaya sabretmek 
                 13. Günahlardan tövbe etmek 
                 14. İhlasla Allah'a ibadet etmek 
                 15. Şeytanı düşman bilmek 
                 16. Ku'an-ı Kerimi kesin delil kabul etmek 
                 17. Ölümü hak bilmek 
                 18. Allah'ın sevdiğini sevip, sevmediğinden uzak durmak 
                 19. Ana-babaya iyilik etmek 
                 20. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak 
                 21. Akrabayı ziyaret etmek 
                 22. Emanete hiyanet etmemek 
                 23. Gücü yetenler için hacca gitmek 
                 24. Allah'a ve Peygamberine itaat etmek 
                 25. Günahlardan kaçıp Allah'a sığınmak 
                 26. Müslüman idarecilere itaat etmek 
                 27. Aleme ibret gözü ile bakmak 
                 28. Tefekkür etmek, düşünmek 
                 29. Dili kötü sözlerden korumak 
                 30. Oruç tutmak 
                 31. Kimse ile alay etmemek 
                 32. Harama bakmamak 
                 33. Sözünde doğru olmak 
                 34. Kulağı, yasak şeyleri dinlemekten alıkoymak 
                 35. İlim öğrenmek 
                 36. Ölçü ve tartıyı doğru yapmak 
                 37. Allah'ın azabından korkmak 
                 38. Allah uğrunda cihad etmek 
                 39. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek 
                 40. Nefsin arzularına uymamak 
                 41. Allah yolunda yemek yedirmek 
                 42. Yetecek kadar rızık kazanmak 
                 43. Zekatı vermek ve fakirlere yardım etmek 
                 44. Hayız ve nifas hallerinde zevceye yaklaşmamak 
                 45. Bütün günahlardan kalbi arındırmak 
                 46. Kendini büyük görmemek 
                 47. Büluğa ermemiş yetimin malını korumak 
                 48. Livatadan (cinsi sapıklıktan) sakınmak 
                 49. Beş vakit namaza devam etmek 
                 50. Haksız yere kimsenin malını yememek 
                 51. Allah'a eş koşmamak 
                 52. Zinadan sakınmak 
                 53. İçki içmemek 
                 54. Yalan yere yemin etmemek ve yalan konuşmamak.

Geri Dön