HULEFA  VE  SAHABE

Soru 1  : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp ve
                müslüman olarak vefat eden mübarek insanlara ne ad verilir?
Cevap  : Sahabe.

Soru 2  : Tabiin kime denir?
Cevap  : Sahabeleri gören kimseye tabiin denir.

Soru 3  : Tebeut Tabiin kimlere denir?
Cevap  : Tabiini gören kimselerdir.

Soru 4  : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde Efendimiz (s.a.v.)’i görme
               şerefine nail olmayan insanlara ne ad verilir? (Veysel Karani ve Habeş kralı Necaşi gibi)
Cevap  : Muhadram.

Soru 5  : Hulefai Raşidin kime denir sırasıyla sayınız?
Cevap  : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra halifelik yapan dört halifeye denir.
                a- Hz. Ebu Bekir   b- Hz. Ömer   c- Hz. Osman   d- Hz. Ali (r.a.)

Soru 6  : Aşerei mübeşşire ne demektir ve kimlerdir.
Cevap  : Yaşarken cennetle müjdelenen on sahabeye denir.
                a- Hz. Ebu Bekir   b- Hz. Ömer   c- Hz. Osman   d- Hz. Ali
                e- Hz. Sad Bin Ebi Vakkas    f- Hz. Zeyd Bin Sabit
                g- Hz. Talha Bin Ubeydullah   h-Hz. Zübeyr Bin Avvam
                i- Hz. Ebu Ubeyde Bin Cerrah  j- Hz. Abdurrahman B. Avf

Soru 7  : İslam devletini kurmak için Mekke’nin şirk ortamından Medine’ye göç eden
               Mekkeli müslümanlara ne ad verilir?
Cevap  : Muhacir.

Soru 8  : Mekke’den göç eden müslümanlara yardım eden, ellerindeki mallarının yarısını veren,
               Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabını bağrına basan Medineli müslümanlara ne ad verilir?
Cevap  : Ensar.

Soru 9  : Ashaptan Medine’ye ilk hicret eden sahabe kimdir?
Cevap  : Ebu Seleme (Abdullah)

Soru 10: İslamın ilk şehidi ve şehidesi bir karı-kocadır.Kimdir bu İslamın ilk kadın ve erkek şehitleri?
Cevap  : Yasir ve eşi Sümeyye hatun.

Soru 11: Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.anha)’nın  küçük oğlu, İslam tarihinin Kerbelaşehidi diye andığı,
                kendi neslinden gelenlere “Seyyit” denilen, Rasulüllah (s.a.v.)’in torunu kimdir?
Cevap  : Hz. Hüseyin (r.a.)

Soru 12: En çok hadis rivayet eden sahabedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona kedileri çok
                sevdiği için kedilerin babası ismini verdiği 5374 hadis rivayet eden sahabe kimdir?
Cevap  : Ebu Hureyre (r.a.).
 

Soru 13: Kur’an’ı Kerim açıktan Mekkelilere hiç okunmamıştı. Peygamberimiz (s.a.v.)’in teklifini
                kabul eden sahabe olup hiç korkmadan ve çekinmeden Kabe’nin yanına vararak Kur’an’ı
                Azimüşşan’ın Rahman suresini slogan atarcasına Mekkeli müşriklere okuyan ve Bedir
                savaşında İslam düşmanı Ebu Cehli öldüren sahabe kimdir?
Cevap  : Hz. Abdullah Bin Mesut (r.a.)

Soru 14: İslam’ı ilk kabul eden insanlardan olup, kendisine Miraç olayında Rasulüllah (s.a.v.)’in
               “Bir gecede Kudüs’e oradan da göklere gidip geldiğini söylüyor sen bu işe ne dersin”
               denildiğinde cevaben: “O söylüyorsa doğrudur” diyerek imanını ortaya koyduğunda kendisine
               “Sıddık” lakabı verilen ve İslam’ın ilk halifesi olan, Peygamber (s.a.v.)’in sadık dostu ve
               “Kabre hazırlıksız giden, denize kayıksız açılmış gibidir” diyen sahabe kimdir?
Cevap  : Hz. Ebu Bekir (r.a.)

Soru 15: Uhut savaşında diğer şehitlerden ayrı bir özelliğe sahip olan, evlendiği gece cihada katılıp
               cünüp olarak şehit olan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ifadesiyle: “Gasilül melaike”
               meleklerin yıkadığı şehit diye adlandırılan, şehitlerin omuzlarında olduğu anlatılan bu şehit kimdir?
Cevap  : Hz. Hanzala (r.a.)

Soru 16: Medineli ensarların en büyüklerindendir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in devesi hicrette
                onun evinin önüne çökerek onun misafiri olmuştu. Yaşadığı dönemde İslam’ın tüm
                savaşlarına katılmış, Hz. Muaviye’nin emri ile Bizans üzerine giden orduda yerini almış
                93 yaşında İstanbul (Bizans) seferinde şehit olmuş, seneler sonra mezarı Akşemseddin
                tarafından bulunmuş adına türbe ve cami inşaat edilmiş ve hala İstanbul’un bir semti ismi
                ile anılan bu büyük sahabe kimdir?
Cevap  : Hz. Ebu Eyyub El Ensari (r.a.)

Soru 17: Müşrikken Uhut savaşında İslam ordusunun okçular kısmındaki boşluğundan  faydalanıp
               İslam ordusunu zor durumda bırakan, müslüman olduktan sonra Mute savaşında kazandığı
               başarı ile Peygamberimiz (s.a.v.)’in kendisine : “O Allah (c.c.)’ın kılıçlarından bir kılıçtır”
               dediği ömrünü harp meydanlarında geçiren Allah’ın kılıcı (seyfullah) lakabını taşıyan bir
               sahabedir. Vücudunda kılıç değmedik yer kalmayan, fakat şehitlik nasip olmayan bu
               komutan sahabe kimdir?
Cevap   : Hz. Halit Bin Velit (r.a.)

Soru 18: İslam tarihinin kendisine şehitlerin efendisi dediği, Esedullah (Allah’ın Aslanı) lakaplı,
               Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in amcası olan, uhut savaşında Hindin emri ile Vahşi isimli
               bir kölenin attığı mızrakla şehit olan karnı yarılıp kalbi çıkarılan büyük sahabe kimdir?
Cevap  : Hz. Hamza (r.a.)

Soru 19: Annesi Hz. Fatıma (r.anha), babası Hz. Ali (r.a.) olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in
                sevgili torunudur. Kendisinin 6 aylık halifelik döneminden sonra halifelik sona erip bu
                zamandan sonra halifelik adına saltanat başlamıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bu
                sevgili torununun ismini söyleyiniz?
Cevap  : Hz. Hasan (r.a.)

Soru 20: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ilk eşi ve onun 7 çocuğu olan (Kasım, Tahir, Tayyip,
               Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma) isimlerindeki evlatlarının annesidir.
               İslam ümmetinin kadınların hayırlısı olarak bildirdiği ilk zevcesinin ismi nedir?
Cevap  : Hz. Haticetül Kübra (r.anha)

Soru 21: Müslümanların gizli ibadet ettikleri dönemde arkadaşları ile birlikte Mekke dışına
               ibadet etmek için giden, ibadet etmeleri müşrikler tarafından rahatsız edilince bir deve
               kemiğini alarak müşriklerin birinin kafasına vurarak İslam’da ilk kan döken sahabe
               olmuştur. Aynı zamanda düşmana savaşta ilk oku atan sahabe ünvanını taşıyan ve
               cennetle müjdelenen kimdir?
Cevap  : Hz. Sad Bin Ebu Vakkas (r.a.).

Soru 22: Kureyş’in en asil ailesine mensup, haya örneği bir insandır. İlk müslümanlardan olduğu
               gibi yaşarken cennetle müjdelenmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ayrı ayrı
               zamanlarda iki kızı ile evlenmiş olduğu için kendisine “Zinnureyn” (iki nur sahibi) lakabı
               verilmiş, Habeşistan’a yapılan ilk hicrete iştirak etmiş, İslam’ın üçüncü halifesi olmuş,
               vahiy katipliği yaptığı gibi 146 hadiste rivayet etmiş olan ve Kur’an okurken şehit edilen
               kendisinden meleklerin dahi haya ettiği bu büyük sahabe kimdir?
Cevap  : Hz. Osman Bin Avf (r.a.)

Soru 23: İslam tarihinde Hattabın oğlu olarak bilinen, cennetle müjdelenenlerden ikincisi olduğu
                gibi İslam’ında ikinci halifesidir. 40.cı müslüman olarak İslam’ı kabul etmiş, cahiliyye
                döneminde kızını diri olarak toprağa gömmüş ama İslam’ı kabulünden sonra ise ruhu
                karıncayı dahi incitmeyecek kadar incelmiş, halifelik döneminde dünyada bir daha
                benzeri çok zor yaşanacak adaleti gerçekleştirmiş ve sonunda 63 yaşında iken mecusi
                bir köle tarafından hançerlenerek şehit edildi. Yüzüğünde “Nasihat isteyene ölüm yeter”
                yazılı olan adaletin sahibi İslam’ın ikinci halifesi bu sahabe kimdir?
Cevap  : Hz. Ömer-ül Faruk (Ömer Bin Hattab) (r.a.)

Soru 24: İslamiyet’i kabul ederken “Allah (c.c.) beni yaratırken babam Ebu Talib’e mi
                sordu ki, ben iman edeceğim zaman ona sorayım” diyen ve kabul eden,
                Peygamberimiz (s.a.v.)’in amcasının oğlu, İslam’a ilk giren çocuk, cennetle
                müjdelenenlerden, dört halifenin dördüncüsü, Hz. Fatıma (r.anha) validemizin kocası,
                Hasan ile Hüseyin (r.a.)’in babası, Allah (c.c.) aslanı lakaplı bu yiğit sahabe kimdir?
Cevap  : Hz. Ali (r.a.)

Soru 25: Mekke’de ilk kez halkın içersinde “La ilahe İllallah” diyen sahabe kimdir?
Cevap  : Ebu Zer Gifari (r.a.)

Soru 26: Dünyanın hiç bir yerinde hiç bir zaman mevcut olmamış olan müesseseyi
               Hz. Ömer (r.a.) kurmuştu. Halk tarafından sorulan meselelerin cevabını ücretsiz
               olarak veren bir devlet kuruluşu idi. Bir nevi avukatlık olan bu müessesenin konusu
               halka hizmet, fetvaların sıhhatli olarak insana devlet eli ile (İslam hukukunu) insanın
               tabi hakkı olanı bildirmekti. Bu müesseselere ne ad verilir?
Cevap  : İfta Mahkemeleri.

Soru 27: Cömertliği ile tanınan, elindeki tüm hurma bahçesini vakfeden ve bir daha oraya
                girmeyen hatta hanımını dahi bahçe kapısının dışından çağıran, Uhut savaşında iken
                Efendimiz (s.a.v.)’e fırlatılan oka kolunu siper yaparak çolak kalıp vücudunun bir
                parçasını da vererek cömertliğini bu noktada da gösteren sahabe kimdir?
Cevap  : Talha Bin Ubeydullah (r.a.)

Soru 28: Erkam (r.a.)’ın evinde müslüman oldu. Medinelileri eğitmesi için Rasulüllah (s.a.v.)
               tarafından Medine’ye yollandı. Medine’de Müslümanlara ilk defa cemaatla namazı
               o kıldırdı. Uhut’ta müslümanların sancağını taşırken şehit oldu. Önceden zengin bir
               ailenin çocuğu iken, müslüman olup şehit edildiğinde vücudunu tam olarak örtecek
               kadar bir örtüsü dahi olmayan bu sahabe kimdir?
Cevap  : Musab Bin Umeyr (r.a.)

Soru 29: İslam’ın ilk müslümanları hep onun evinde dinle tanıştılar. Daha müslümanlar 40 olmadan
                gizli toplantı ve ibadetlerini onun evinde yaptılar. İslam onun evinde anlatılmaya, tebliğ
                edilmeye başlandı. Müslümanlar ve İslam tarihi için istisna bir yere sahip olan eviyle
                anılan bu misafirperver sahabe kimdir?
Cevap  : Erkam Bin Erkam (r.a.)

Soru 30: İslam’a ilk giren sekiz kişiden biri, cennetle müjdelenen on kişiden biri,
               Hz.Ömer (r.a.)’dan sonraki halife seçimindeki Şura heyetindeki altı kişiden biri,
               cennetle müjdelendiğini duyduğu zaman buğday, un ve yiyecek yüklü 700 deveden
               oluşan kervanını Allah yolunda hibe eden bu zengin sahabe kimdir?
Cevap  : Abdurrahman Bin Avf (r.a.)

Soru 31: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinde Hz. Ebu Bekir (r.a.) ile Sevr mağarasında
               gizlendiklerinde üç gün müddetince onlara yemek taşıyan insan o civarda koyun otlatan
               bir insandı. Allah (c.c.) habibine onun eliyle yardım ediyordu. Bu sahabe kimdi?
Cevap  : Amir Bin Füheyre (r.a.)

Soru 32: Aslen İranlı olan ve çileyi tatmış olan sahabedir. Mecusi (ateşe tapan) bir ailenin çocuğu
               olup ailesinin inancı kendisini tatmin etmedi ve Hıristiyanlığı duyunca Hıristiyan olup
               yıllarca bir papaza hizmet etti. O dinde onu tatmin etmedi ve Allah Resulü (s.a.v.)’i duydu.
               İslam’ı kabul etmek için Mekke’ye doğru gelirken onu yol arkadaşları köle diye bir
               Medineli yahudiye sattılar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinde Medine’ye geldiğini
               hurma dalında iken duyunca heyecandan düştü. İyileşince gidip müslüman oldu ve onu
               müslümanlar kölelikten kurtarmak için aralarında 300 hurma ağacı yetiştirip yahudiye
               vermek için anlaştılar. Yahudi bu hali görünce hidayete erdi ve müslüman oldu. Böylece o
               kölelikten, yahudi dininden, hurmalıkta yahudinin olmaktan kurtuldu. Hendek savaşı
               öncesinde istişare yapılırken Hendek kazılması fikrini ortaya atan ve fikri kabul edilmiş olan
               büyük sahabe kimdir?
Cevap  : Hz. Selman-ı Farisi (r.a.)

Soru 33: Ensardan olup küçük yaşta Kur’an’ı Kerim’i ezberledi. Hz. Peygamber(s.a.v.)’in vahiy
                katipliğini yaptı. Rasulüllah (s.a.v.)’in emri ile Süryani ve İbrani dillerini öğrendi.
                Hz. Peygamber (s.a.v.)’in mektuplarını yazdı ve tercümanlığını yaptı. Hz. Ebu Bekir
                döneminde Kur’an ayetlerinin “Mushaf” haline toplanışında çalışan heyetin başı da olan
                bu sahabe kimdir?
Cevap  : Zeyd Bin Sabit (r.a.)

Soru 34: İslam tarihinde okçuların emiri (komutanı) adıyla meşhur olan sahabe kimdir?
Cevap  : Abdullah Bin Cübeyr (r.a.)

Soru 35: Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerinde bulunduğu,
                Bizanslılara karşı savaşacak İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından
                komutan atanan sahabe kimdir?
Cevap   : Üsame Bin Zeyd (r.a.)

Soru 36: Uhut savaşında vücudu kanlar içinde kaldığı halde Peygamberimiz (s.a.v.)’i
                korumak için çarpışıp kahramanlık gösteren kadın sahabe kimdir?
Cevap  : Hz. Nesibe, lakabı; Ümmü Ümera (r.anha)

Soru 37: Hicretin 49. Senesinde , içlerinde İbni Abbas, İbni Ömer, İbni Zübeyr ve Ebu
                Eyyub El Ensari (r.a.)’nin de bulunduğu İslam ordusu İstanbul’u kuşatmıştı.
                Bu güzide ordunun komutanlığını yapan sahabe kimdir?
Cevap  : Süfyan İbni Avf  (r.a.)

Soru 38: Savaşa katılmadıkları için haklarında ayet inen üç sahabe vardı ki bunlarla
               Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabı konuşmamış, selamlarını almamış ve
               selam vermemişlerdi. Ne zaman ki pişmanlıklarını tövbe ile Allah (c.c.)’a kabul
               ettirmişler ve o zaman Efendimiz (s.a.v.) ve ashabı Allah (c.c.)’ın izni ile konuşmuşlardı.
               Haklarında ayet inen bu üç sahabe hangileridir?
Cevap  : Kab Bin Malik, Murare Bin Nebi, Hilal Bin Ümeyye (r.anhüm)

Soru 39: Hz. Bilali Habeşi’ye kızgın çöller üzerinde dininden döndürmek için taşlarla işkence
               yapan kafir kimdi ve bu kafirin akıbeti ne oldu.
Cevap  : Ümeyye Bin Haleftir. Bedir savaşında sahabeler tarafından öldürüldü.

Soru 40: Annesi, Rasulüllah (s.a.v.)’i korumak için silah kuşanan ilk kadın, babası akabede
               biat eden yetmiş kişiden biri, kardeşi Uhut’ta kendini Hz. Peygamber (s.a.v.) için feda
               edenlerden, Necid’te peygamberlik iddiasında bulunan Müseyleme’ye Hz. Peygamber
               Efendimiz (s.a.v.)în mektubunu götürmüş orada vücudu parça parça doğranarak şehit
               edilen sahabe kimdir?
Cevap  : Habib İbni Zeyd (r.a.)

Soru 41: Başlangıçta Rasulüllah (s.a.v.)’in aleyhinde hicivler yazdı. Fakat sonra pişman olup
               Medine’ye affolunmak ümidi ile gitti. Rasulüllah (s.a.v.)’in huzurunda müslümanlığı kabul
               etti ve Rasulüllah (s.a.v.)’i öven meşhur “Bürde” kasidesini okudu. Rasulüllah (s.a.v.)
               çok memnun kaldı ve sırtından hırkasını çıkarıp ona giydirdi. Şair olan bu sahabe kimdi?
Cevap  : Kab Bin Züheyr (r.a.)

Soru 42: İslam’da ilk gerilla kurucusu olan sahabe kimdir?
Cevap  : Ebu Basir (r.a.)

Soru 43: Peygamberimiz (s.a.v.) bir sahabeye, bir sır olarak, münafıkların kimliklerini bildirmişti
               (listesini vermişti). Hatta Hz. Ömer (r.a.) gelmiş “Acaba bende bu listede varmıyım”
               diye sormuştur. Bu listeyi Allah Resulü (s.a.v.)’in verdiği sahabe kimdir?
Cevap  : Hz. Huzeyfe (r.a.)

Soru 44: Medine’de münafıkların başı olarak bildirilen şahıs kimdir?
Cevap  : Abdullah Bin Ubey Bin Selul

Soru 45: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cemaat olarak iki sahabenin arkasında namaz kılmıştır.
               Bu iki sahabe kimlerdir?
Cevap  : Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Abdurrahman İbni Avf (r.a.)

Soru 46: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in halasıdır. Kardeşi Allah’ın aslanı lakabıyla anılan
               Hz. Hamza, oğlu Peygamberimiz (s.a.v.)’in yardımcısı Zübeyr İbni Avvam’dır.
               Uhut savaşında müslümanlara su taşıyan, Hz. Peygamber (s.a.v.)’i yalnız kalmış görünce
               su tulumunu fırlatıp savaş alanına atılan, kahramanca Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i
               savunan, kardeşi Hz. Hamza’nın parçalanmış vücudunun başında “Vallahi sabredeceğim,
               bunlar Allah (c.c.) yolunda oldu” diyen sahabe hanım kimdir?
Cevap  : Safiyye Binti Abdulmuttalip (r.anha)

Soru 47: Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in
               huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe kimdir?
Cevap  : Dıhyetül Kelbi (r.a.) (Dıhye İbni Halife)

Soru 48: Hz. Ömer (r.a.)’in Sad Bin Ebi Vakkas komutasında 8000 müslümanı 60000 kafire
                karşı gönderdiği ve İran ordusu komutanı Calinus’la, Rüstem’i öldürerek kazanılan
                savaş hangisidir?
Cevap  : Kadisiye savaşı.

Soru 49: Bizans ordu komutanı olarak, Halit Bin Velit komutasındaki İslam ordusunun karşısına
               gelip Hz. Halit’le görüştükten sonra müslüman olup aynı günkü komutanı olduğu orduya
               karşı savaşıp sadece bir saat müslümanlığı esnasında gusül, şahadet, iki rekat namaz ve
               cihadı yerine getirip adını dahi değiştirmeye  vakit bulamadan şehit olan insan kimdir?
Cevap  : Cerce (Corci)

Soru 50: Hz. Osman (r.a.)’ın halife seçilmesinde Hz. Ömer (r.a.) işaretiyle oluşan “Şura Heyeti”
                kimlerden ibaretti?
Cevap  : a- Abdurrahman Bin Avf (r.a.)
                b- Zübeyr Bin Avvam (r.a.)
                c- Hz. Ali (r.a.)
                d- Hz. Osman (r.a.)
                e- Talha Bin Ubeydullah (r.a.)
                f- Sad Bin Ebi Vakkas (r.a.)
                g- İhtilaf olması halinde ise Abdullah Bin Ömer (r.a.)

Soru 51: İki müslüman gurubun ki bunlardan biri Hz. Ali (r.a.) taraftarları diğeri ise
                Hz. Muaviye (r.a.) taraftarları arasında yapılan çarpışmanın İslam tarihindeki ismi nedir?
Cevap  : Sıffın olayı

Soru 52: Hz. Hatice (r.a.)’nin erkek kardeşinin oğludur. Kabeyi Muazzama’nın içinde
               doğmuş olan tek kişidir. Ancak Mekke fethedildiği gün müslüman olmuştur.
               Bu geç kalışından dolayı büyük pişmanlık duymuş, uzun süre ağlamış, Darun Nedve adı
               verilen tarihi evini satarak geçmişin acı izlerini silmek istemiştir. Bütün varlığıyla İslam’a
               yönelmiş, bütün malını Allah (c.c.) yolunda harcamış olan bu sahabe kimdir?
Cevap  : Hakim İbni Hazam (r.a.)

Soru 53: Hz. Ali (r.a.)’ın oğlu Hz. Hasan’a iyi muhafaza etmesi gerektiğini söyleyerek
               sekiz tane tavsiyede bulundu. Bu tavsiyeler nelerdir.
Cevap  : a- Zenginliklerin en büyüğü akıldır
               b- Fakirliklerin en büyüğü ahmaklıktır
               c- Vahşetin en büyüğü kibirdir
               d- Meziyetlerin en büyüğü güzel ahlaktır
               e- Ahmaklarla arkadaş olma
               f- Yalancılarla dost olma
               g- Cimrilerle arkadaşlık kurma
               h- Dine lakayt olanlarla dostluk kurma.

Soru 54: Hz. Bilal’i özgürlüğüne kim kavuşturdu?
Cevap  : Hz. Ebu Bekir (r.a.)

Soru 55: Gördükleri işkencelerden dolayı müslümanlar göç etmek zorunda
                kalmışlardır. Müslümanların göç ettiği yerlerin ismini söyleyiniz?
Cevap  : Habeşistan ve Medine.

Soru 56: Medine’ye ilk hicret eden sahabe kimdir?
Cevap  : Ebu Seleme Bin Abdul Esad (r.a.)

Soru 57: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra hangi sahabe yıkadı?
Cevap  : Hz. Ali (r.a.)

Soru 58: Habeşistan’a ilk hicret edenler kimdi ve başlarında kim vardı?
Cevap  : 16 kişi idiler ve başlarında Hz. Osman (r.a.) vardı.

Soru 59: Hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik gelmeden önce, Ukaz panayırında
                içlerinde Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ve Hz. Ebu Bekir (r.a.)’ın de bulunduğu
                bir topluluk içinde yakında bir peygamber geleceğini bildiren şahıs kimdir?
Cevap  : Kus Bin Saide

Soru 60: Müslümanların İslam’ın beşinci halifesi dedikleri Emevi halifesi kimdir?
Cevap  : Ömer Bin Abdulaziz (r.a.)

Soru 61: Hz. Ebu Bekir kaç yıl halifelik yaptı?
Cevap  : Iki sene, üç ay, sekiz gün.

Soru 62: Mekke fethedildiğinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kabe’nin anahtarını
                kime vermişti?
Cevap  : Osman Bin Talha (r.a.)

Soru 63: Bedir savaşında oğlu Abdurrahman’ı müşrikler içinde görüp onunla dövüşmek
                istediğinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in izin vermediği sahabe kimdir?
Cevap  : Hz. Ebu Bekir (r.a.)

Soru 64: Medine’de müslümanlara cemaatla ilk defa namazı kim kıldırdı?
Cevap  : Musab Bin Umeyr (r.a.)

Soru 65: Kudüs hangi halife zamanında fethedildi?
Cevap  : Hz. Ömer (r.a.) zamanında

Soru 66: Uhut savaşında Rasulüllah (s.a.v.)’in miğferinin demir halkalarının mübarek yüzüne
                batması üzerine, dişleriyle halkaları çıkartan, bunu yaparken iki dişi kırılan sahabe kimdir?
Cevap  : Ebu Ubeyde Bin Cerrah (r.a.)

Soru 67: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in amcasının oğludur. Hicretten üç yıl önce
                müslümanların abluka altında alındıkları sırada Mekke’de dünyaya geldi.
                Rasulüllah (s.a.v.)’in terbiyesinde yetişti ve duasını aldı. Hicretin 27.ci yılında
                Afrika fütuhatına, 48.ci yılında Hz. Ebu Eyyub El Ensari ile İstanbul seferine katıldı.
                Hz. Ali (r.a.) zamanında Basra valiliği yapan bu sahabe kimdir?
Cevap  : Abdullah İbni Abbas (r.a.)

Soru 68: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den “Genişliği, gökler ve yer kadar olan cennet”
               sözünü duyunca bir anda ruhunda fırtınalar koptu. “Gökler ve yer kadar”
               diyerek hayal etmeye çalıştı onu. Bedir, çölde bir kum tanesi kadar küçüktü şimdi.
               Sevinçle ürperdi. Mademki bunu O müjdeledi, bir an önce oraya kavuşmalıyım, dedi.
               Eline bir kaç hurma aldı ve yemeye başladı. Fakat ne garip, yediği her hurma, bir
               öncekinden daha lezzetsizdi. Durdu. Yiyecek zamanı varmıydı? Hayır, bu çok uzun bir
               süre, dedi. Elindeki hurmaları fırlattı. Atını savaş alanına sürdü. Dövüşüyor ve şu beyitleri
               söylüyordu: “Cihatta sabırla, Allah’a takva ve salih amel azığıyla koşmak. Her azık
               tükenmeye mahkum. İyilik ve takvada yalnız hakikat.” Yolunuz Bedir’e düşerse bir gün,
              duvarlarla çevrili bir alan göreceksiniz. Girin kapıdan, yürüyün ince beton yoldan.
               İşte küçük boş bir havuz, hayır havuz değil, vardınız onun yanına. Orada yatan 14 kişiden
               biridir. Sorun nasıl attı hurmaları elinden! Sorun! Kimdir bu sahabe?
Cevap  : Umeyr Bin El Humam (r.a.)

Soru 69: Peygamberimiz (s.a.v.) Hakka davet için gittiği Taif’den kederli bir halde
                Mekke’ye döndüğünde onu kim himayesine almıştı?
Cevap  : Mutim Bin Adiyy

Soru 70: Henüz müslüman olmamış Ebu Talha’nın  evlenme teklifini “Eğer müslüman olursan,
                işte o benim mehrim olsun, evlenelim, başka bir şey istemem” sözleriyle cevap veren
                hanım sahabe kimdir?
Cevap  : Rümeysa (r.anha)

Soru 71: Müşrikler her vücudunu parçalayışta ona soruyorlardı: “Muhammed’in senin yerinde
               olmasını istermisin?” oda her defasında şu cevabı veriyordu:
               “Vallahi Muhammed (s.a.v.)’e bir diken batması karşılığında, ailem ve çocuğumla
                birlikte rahat olmak istemem” Kimdir bu yüce sahabe?
Cevap  : Hubeyb Bin Adiyy (r.a.)

Soru 72: Müslüman olanların 14.cüsüdür. Önce Habeşistan’a sonra Medine’ye hicret etmiştir.
            &nb