Akaid

Akaid, akidenin çoğuludur. islam'da özel bir ilmin ismidir. Bununla insanın inanması icab eden şeylerin tümü kastedilir. Islam kültür ve medeniyetinin temelleri bu esaslara dayanmaktadır.

Akaid; madde, kainat ve hayat hakkında bilgiler verir. Biz kainat, hayat ve bunların tabi olduğu nizamları, alem telakkisinin gerçek yorumunu, bilgi kaynaklarımızın neler olduğunu, iman ve iman esaslarını bu ilimle tanır ve biliriz.

İmanın esasları, Amentü'de açıklandığı gibi Allah'a,meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere inanmak olarak belirlenmiştir. Biz, Akaid ilmi ile bütün bu esasları derli toplu bir tarzda ögrenir ve bildirilen hakikatlere tam bir teslimiyetle bağlanırız.

İslam Akaidi kafirane kültürlere karşı müminin silahı gibidir. Zira yeryüzündeki bütün kafirane itikat ve kültürler Islamı yıkma gayreti içinde olmuş, kısacası hak ve batıl mücadelesi hiç durmadan sürmüştür. Küfrü temsil eden itikat mensupları karşısıma İslami temsil eden büyük insanlar, dahi imamlar ortaya çıkmış, İslam akaidinin yüceliğini dünyaya duyurmuşlardır.

Geri Dön