Ehl-i Sünnet İtikâdı

      1- Muhammed aleyhisselam son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmez. 
      2- Kabir ziyareti, enbiya ve evliyadan yardım istemek caizdir. 
      3- Kabir suâli haktır. 
      4- Kabir azabı hak olup, ruh ve bedene birlikte olacaktır. 
      5- Okunan Kur'ân-ı Kerim' in ve verilen sadakanın sevabı ölülere gönderilir. Bu sevaplar ve edilen
          duâlar ölülere ulaşır, azaplarının azalmasına sebep olur. 
      6- Kıyamette hesap vardır. 
      7- Mizan vardır. 
      8- Sırat köprüsü vardır. 
      9- Şefaat haktır. 
      10- Cennet ve cehennem şu anda vardır ve ebedîdir. 
      11- Mirâc, ruh ve bedenle olmuştur. 
      12- Eshâb-ı kirâmın tamamını sevmek, hiçbirini kötülememek gerekir. 
      13- Eshâb-ı kirâmın tamamı cennetliktir. Bunlardan on tanesi [aşere-i mübeşşere] dünyada ismen de
             cennetle müjdelenmiştir. Dört halife bunlardandır. 
      14- Peygamberlerden sonra en üstün insanlar 4 halifedir. Üstünlükleri halifelik sırasına göredir. 
      15- Cennet ehli Allah-ü Teâlâyı görecektir. 
      1 6- Enbiyanın mucizesi ve evliyanın kerameti haktır. 
      17- Günahkâr mümin, günahları nisbetinde cehennemde azap görür, yahut şefaate veya affa kavuşup
             cennete girer. Kâfirler ise, ebedî cehennemde kalır. 
      18- Kur'ân-ı Kerim, kelâm-ı İlâhîdir, mahluk [yaratık] değildir. 
      19- Mest üzerine mesh etmek caizdir. 
      20- İman, kalb ile tasdik ve dil ile ikrardır. 
      21- Ehl-i kıbleyi tekfir etmemek [yani namaz kılan müslümana günahlarından dolayı kâfir dememek.]
            (Ehl-i kıble denilen kimsenin bir inanışı, anlamı açık olan kesin bir delile zıt ise, küfür olur. Böyle bir
            kimse, namaz kılsa da, her ibâdeti yapsa da kâfir olur.) 
      22- Allahü Teâlâ zamandan, mekândan münezzehtir. Hiçbir şeye benzemez. 
      23- İbadet imandan parça değildir. Büyük günah işliyen mümine kâfir denmez. 
      24- Ölümden sonra herkes dirilir. 
      25- Hak aşıklarından, evliyadan da ilâhî teklifler kalkmaz. Onların da ibâdetleri yapma mecburiyeti
             vardır. 
      26- İmansız ölmekten korkmak gerekir. 
      27- Hak bir mezhebe mensup olmak, mezhepsiz olmamak gerekir

Geri Dön