GÜZEL SÖZLER

     
 

NE OL , NE OLMA !

Günlerini say, servetini say, büyüklerini say ama yerinde sayma !

Fidan besle, gariban besle, çocuk besle ama   kin besleme !

Davet et, hayret et,  aff`et, tövbe et ama   ihanet etme !

Paranı ver, Selam ver, canını ver ama   sırrını verme !

Oku, okumaktan zarar gelmez ama   lanet okuma !

Eşini begen, aşını begen ama   kendini begenme !

Elini aç, gözünü aç, kapını aç ama  agzını açma !

Emek ver, kulak ver, bilgi ver ama   boş verme !

Satıcı ol, alıcı ol, bulucu ol ama   bölücü olma !

Zulmü devir,  nefsi devir ama   çam devirme !

Ev al, araba al,  abdest al ama   beddua alma !

Hedefe koş,  yardıma koş ama   ortak koşma !

Rakibini geç, sınıfını geç ama   gülüp geçme !

Yaklaş, konuş, tanış ama   usaklasma !

Seslen, uslan ama  yaşlanma !

Dogrul, devril ama   egrilme !

İtil, atıl ama   satılma !

 
     
 

YEDI ÖGÜT

Cömertlikte yardım etmede akar su gibi ol,

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol,

Baskalarının kusurunu örtmede gece gibi ol,

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol,

Tevâzû ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol,

Hoşgörülükte deniz gibi ol,

Ya oldugun gibi görün,
Ya göründügün gibi ol !

( MEVLÂNÂ )

 
     
 


Her istedigini söyleyen, istemedigini işitir.

 
     
 

Bil ki;
Başkasından sana LAF GETİREN,
Senden de başkasına
LAF GÖTÜRÜR.

 
     
 

Zulmüyle âbâd olanın ahiri berbâd olur!

(Bediüzzaman)

 
     
 

Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır.

(Bediüzzaman)

 
     
 

Bil ki, sana söz taşıyan, senden de taşır.
Seni sende olmayanla öven kimsenin,
seni sende olmayan şeyle kötülemesinden emin olamazsın.

(Hasan-i Basrî)

 
     
 

Başkası düştü mü <<çürük tahtaya basmasaydı>> deriz.
Kendimiz düşünce, bastıgımız tahtanın çürük olmasından şikayet ederiz.

(Cenap Sehabettin)

 
     
 

Kardeşinin seni, senin giyabında nasıl anmasını istiyorsan,
sen de onu, onun gıyabında öyle an.

(Süfyân es-Sevrî)

 
     
 

Sonunda özür dilemek zorunda kalacagın bir sözü önceden söyleme

 
     
 

Söz ok gibidir. Senden çıktı mı, artık sen ona degil,
o sana hâkim olur.

(Imam Safii)

 
     
 

Bil ki, senin lehine söz taşıyan kimse aleyhine de taşır;
sana nakleden, senden de nakleder.

(Imam Safii)

 
     
 

Bu dünyaya istedigimiz gibi gelmedik,
Bu dünyadan istedigimiz gibi gidemeyiz.

(Ömer Hayyam)

 
     
 

Küçük şeylere gereginden fazla önem verenler,
elinden büyük iş gelmeyenlerdir.

(Eflatun)


ALÇAK YERDE TEPCİK, KENDİNİ DAG SANAR

(Sinâsî)


Lâyemût degilsin, başıboş degilsin, bir vazifen var.
Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre girecegini bil,
öyle hazırlan.

(Bediüzzaman)


Her söyledigin HAK olsun
Fakat her HAKKI söylemek
senin HAKKIN degildir:

(Bediüzzaman)


HAKSIZLIGA BAŞ KALDIRMAYANLAR,
ONLARDAN GELECEK HER KÖTÜLÜGE
KATLANMALIDIRLAR

(Hz. Ali)


Dünyada en huzursuz kimse, gönlünde hased ve kin tutandır.

(Imam Safii)


Namaz kılmaktan yay, oruç tutmaktan çivi gibi olsanız da
haram ve şüpheli şeylerden kaçmadıkça
Allah o ibadetleri kabul etmez

(Abdullah bin Ömer)


Bil ki, çocugu ile övünen, aslında kendini övmektedir.


Az Nimeti az sanma, kimden geldi ona bak
Az günahı az sanma kime karşı ona bak!
  ( Kalemdar)


 

Geri Dön