İman

"İman; Allah tarafından bildirilen şeyleri kalp ile tasdik ve dil ile ikrardır." Buna göre mümin Allah'ın gönderdiği Peygamberlere, kitaplara ve bunların bildirdiği bütün hükümlere kalben inanacak, bu inancını da diliyle açığa vuracaktır. Daha açık bir tarifle iman; Allah'a, Hz. Muhammed (s.a.v.) in Allah'ın kulu ve resülü olduğuna ve onun Allahü Tealadan.alıp insanlara bildirdiği kati delillerle bilinen şeylerin gerçek olduğuna yürekten ve kesin olarak inanmak, bunların hak ve gerçek olduklarını kalp ile kabul ve tasdik, dil ile de ikrar etmektir.
Kalbi ile kabul ve tasdik etmediği şeyi dili ile ikrar eden kimse gerçek anlamıyla iman etmiş olmaz. Böyle kimselere münafık adı verilir.

Imanın her türlü şüpheden uzak olması, bütünlük arzetmesi gerekir. Iman bir bütündür. İnanılması emredilen her şeye inanılacak, bunlardan bir kısmı bile inkar edilmeyecektir. Mesela bir insanın Kur'ana inandığı halde, onun ayetlerinden birisini inkar etmesi halinde imanı vardır denilemez. Yahut Peygamberlere inandım ancak bunlardan bir kaç tanesini kabul etmediğini söyleyen kimse de mümin sayılmaz.
 

İMAN  İLE  AMEL  ARASINDAKİ  İLİŞKİ

İman ve amel arasında sıkı bir ilişki vardır. Ancak iman ve amel aynı şeyler değildir. Çünkü imanın hakikati tasdik, amelin hakikati ise tatbiktir. Bir amelin Allah katında makbul olabilmesi için o ameli işleyenin mümin olması gerekir. İmansız bir amel sahibine hiç bir şey kazandırmaz. Bazı hallerde çeşitli ameller terkedildiği halde kişi imandan çıkmış sayımaz. Bu ameller büyük günahlar bile olsa durum aynıdır. Demek ki amel imandan bir parça değildir. Fakat bilinmelidir ki imanı sağlamlaştıran ve güçlendiren de salih ameller ve ibadetlerdir. Bir müminin, inancıyla amel etmesi şarttır. Zira emredilen şeyleri yapmamak ilahi azaba ve cehennem cezasına sebep olabilir. Mesela bir kimse iman ettiğini söylediği halde emredilen namazı kılmaz, orucu tutmaz ise imanı gittikçe zayıflar ve bu kusuru sebebiyle dünya ve ahirette cezaya müstehak olur.

İman bütünlük istediği halde, amel bütünlük istemez. Mesela namaz kılmayan bir kimsenin oruç tutmaması gerekmez. Ancak meleklerden bir kısmına inanmayan hiç birisine inanmamış olur.

Iman herkese farz olduğu halde amel ancak gücü yetenlere farzdır. Mesela zekat verecek durumda olmayan bir kimseye bu ameli yapması farz olmaz. Islamın emrettiği bazı amelleri yapmayan kimse de kafir  olmaz. Ancak yapılması farz olan bir amel veya ibadeti inkar eden kimse kafir sayılır. Büyük günahlar da insanı imandan çıkarmaz. Ancak haramlara helaldir diyenler kafir olurlar.
Insanlann en hayrlisi günahsiz olan ve Allah'ın kitabıyla amel edendir. (Hz.Osman r.a)

Geri Dön