MELEKLERE IMAN

Islam itikadının temellerinden birisi de meleklere imandır. Melekler Allah'ın kulları olup, Allah'ın emri ile hareket ederler. Haklarındaki bilgimiz Kur'ana Kerime ve hadis-i şeriflere dayanır. Kendilerini görmediğimiz halde var olduklarına bütün kalbimizle inanıp iman ederiz.
 

MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ

Melekler nurdan yaratılmışlardır. Erkeklik ve dişilik vasıfları yoktur. Vazifeleri, asla isyan etmeksizin Allah'a itaat ve onun verdiği görevleri yerine getirmektir. Sayılarını ancak Allah'ın bilecegi kadar çokturlar. Yemez, içmez ve asla günah işlemezler. Ruhani varlıkları oldukları için biz onları göremeyiz. Fakat onlar bizi görür ve gözetirler.
Onlar süratli, kuvvetli ve mahiyetini ancak Allah'ın bildiği kanatlara sahip varlıklardır. Gaybı, yani geleceği bilemezler. Kendilerine Allah'ın verdiği görevleri yapar ve bunda asla ihmalkarlık göstermezler. Hadis-i şeriflerden anladığımıza göre melekler, güzel kokuları, Kur'an okunmasını, zikir meclislerini çok sever, itaatsızlık, isyan ve kötü kokulardan hoşlanmazlar.
 

MELEKLERİN GÖREVLERİ

Onlar sürekli olarak Allah'ı zikretmek ve Allah'ın verdiği vazifeleri yerine getirmekle meşguldürler.
Dört büyük melek Cebrail, Mikail, Israfil ve Azrail'dir. Bunlardan Cebrail aleyhisselam Allah ile Peygamberleri arasında elçilik görevi yapar. Yüce Rabbimizin emirlerini Peygamberlerine bildirir. Bütün kitaplar bu melek aracılığı
ile indirilmiştir. O, diğer meleklerin de başkanıdır. Allah katındaki derecesi çok büyüktür. 
Mikail aleyhisselam tabiat hadiselerini idare eder. Yağmurun, karın yağması, ağaçların yeşerip büyümesi, suların akması gibi bütün tabiat olayları onun gözetimi altında olur. Allah'ın rahmetini ve kullarına verecegi rızıkları bu melek ve onun emrindeki diger melekler dağıtırlar.
Israfil aleyhisselam Sur ismi verilen boruyla, kıyamet gününü ilan edecek ve bütün insanların öldükten sonra dirilmelerini sağlayacaktır. O, Sur'una birinci defa üfürünce yeryüzünde kıyamet kopacak ve herkes ölecektir. İkinci Suru ile bütün ölüler ot biter gibi mezarlarından kalkıp dirilecek ve hesap vermek üzere yüce Allah'ın huzuruna toplanacaklardır.
Azrail aleyhisselam'ın görevi ise insanların canını almaktır. O'na ölüm meleği de denilir. Azrail aleyhisselam Allah'ın izni ile, eceli gelen ve vadesi dolan insanların canını alır. Bunların dışında daha nice melekler mevcuttur. Bir kısmı çevremizde dönüp dolaşarak bizi korurlar. Hafaza melekleri, sağ ve sol omuzumuzda duran Kiramen Katibin melekleri bunlardandır.
Münker ve Nekir melekleri kabirde bizi sorguya çekecek olan meleklerdir. Sonra Cennet ve Cehennem'de görevli sayısız melek mevcuttur.

Geri Dön