İSLAM ve YAŞANTIMIZ

Hazirlayan : Selim Orhan Çitak - Veysel Punar....

Şüphesiz ki Allah,

size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder;

hayasızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder.

Öğüt almanız için size böyle öğüt verir.

Ayet:NAHL/90