HİLMİYET

 

 

15- Hz.Aişe radıyallahu anha Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti.

- Muhakkak Allah bütün işlerde yumuşaklığı sever.

İZAHI: Beş-on kişilik bir grup yahudi  Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelmiş ve "Esselamü Aleyküm" diye selam verecekleri yerde «Es-sâmü aleyküm» yani «Ölüm üzerinize olsun» demişlerdi. Yahudilerin sözünü anlayan Hz.Aişe radıyallahu anha, «Ölüm ve Allah'ın lâneti sizin üzerinize olsun» diye mukabelede bulundu. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: «Ya Aişe, sakin ol. Allah bütün işlerde yumuşaklığı sever» buyurdu. Hz.Aişe radıyallahu anha da: «Ya Rasûlallah! Dediklerini işitmedin mi?» deyince, Rasûlullah sallallahu aleyhi  ve sellem: «Ben de "Ve aleyküm" "Sizin üzerinize olsun" dedim» buyurdu.

Yahudilerin bu durumu ve münafıkların hâli Mücadele Sûresi'nin sekizinci ayetinde şöyle anlatılıyor: «Gizli konuşmaktan menedildikten sonra, yine o menedildikleri şeyi yapmaya kalkışarak günah, düşmanlık ve peygambere karşı gelmek hususunda gizlice konuşanları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman seni, Allah'ın selamlamadığı bir tarzda selamlıyorlar. Kendi içlerinden de "Bu söylediklerimiz yüzünden Allah'ın bize azab etmesi gerekmez miydi?" derler. Cehennem onlara yeter. Oraya gireceklerdir. Ne kötü dönüş yeridir orası.»

Yahudileri çok iyi tanımak gerekir. Onlar nerede bir birlik ve huzur görseler, onun düşmanıdırlar.Yeryüzünde fitne ve fesat çıkarmak onların en belirgin vasıflarıdır. İslâm'ın en azılı düşmanı ve Allah'ın lânetlediği bir millettir.

«Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi, putlara ve batıl (tanrılar)'a iman ediyorlar. Sonra da kâfirler için "Bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır" di-yorlar. Bunlar Allah'ın lânetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı (lânetli) kimseye gerçek bir yardımcı bulamazsın.» (Nisa: 51-52)

Dikkat buyurulsun. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme ve müslümanlara karşı bitmeyen bir kinle dolu, her fırsatta fitne ve fesat çıkaran ve Rasûlullah'a karşı haşin ve kaba davranışlar sergileyen Yahudiler'e karşı bile, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem mülayemetle hareket ediyor. Onlara sert davranmıyor ve ümmetine şu tasiyelerde bulunuyor:«Kim yumuşaklıktan mahrum olursa, iyilikten de mahrum olur.»(Müslim) «Allah refik (yumuşak)'tir ve yumuşaklığı sever. Sertlik ve katılıkta vermediği şeyi, yumuşaklıkta verir.» (Müslim) Görülüyor ki rıfk ile muamele övülmüştür. Rıfkın, zıddı şiddet ve sertliktir. Bu ise öfke ve kabalığın neticesidir ki, ehl-i hikmet: «Ahmaklığın başı hiddet, kumandanı öfkedir» demişlerdir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: «Yumuşaklıktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiretten  nasibi verilmiş demektir. Yumuşaklık nasibinden mahrum olan kimse ise, dünya ve ahiret nasibinden mahrum olmuştur.» (Müsned)

«Ya Aişe! Yumuşaklığa yapış, çünkü yumuşaklık girdiği her şeyi süsler. Yumuşaklık bir şeyden alınınca, o şey çirkin hâle gelir» (Müslim) buyurmuştur.

Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: «O vakit Allah'tan rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen (farz-ı muhâl) kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu hâlde onları affet, bağışlanmaları için dua et. İşler hususunda onlarla istişare et. Artık kararını verdiğin zaman da Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine sığınanları sever.» (Al-i İmran: 159)

Ancak bazı yerlerde yumuşaklık asla caiz değildir. Bu gibi yerlerde sertlik göstermemek ve aşırı derecede yumuşaklık göstermek mezmumdur. Bu dereceye düşen kimselere HAMİYETSİZ denir. Allah için, şiddet göstermek, din düşmanlarına karşı hiddetlenmek, Allah'ın hükmünü uygularken gevşek davranmamak müslümanın vasfıdır.

«Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir.» (Tevbe: 73)

«Ey iman edenler! Kâfirlerden size yakın olanlara karşı savaşın. Ve onlar (savaş anında) sizde bir sertlik bulsunlar. Biliniz ki Allah muttakîlerle beraberdir.» (Tevbe:123)

«Zina eden kadın ve zina eden erkekten herbirine yüz sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini tatbik hususunda sakın sizi acıma duygusu kaplamasın. Mü'minlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.» (Nur: 2)

«Muhammed Allah'ın Rasûlüdür. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler...» (Fetih: 29)

 

 

www.cileweb.net