İKİ YÜZLÜLÜK

 

 

 

22- Ebu Hureyre radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinlemiş.

- Şüphesiz insanların en kötüsü şunlara bir yüzle, bunlara da bir yüzle gelen iki yüzlü kimsedir.

İZAHI: İki yüzlülük bir nifak olayı, şahsiyetsizlik ve yalancılıktır. İki yüzlü kimseler, her taifeye onları  memnun edecek sözler söylerler. Hayırda olsun şerde olsun ayırdetmeden onlarla beraber olurlar. Bu hareket ise bir müdahenedir ve haramdır. Halbuki müslümanlar hayırlara destek, şerlere köstek olmakla mükelleftir.

«Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah'a inanırsınız...» (Al-i İmran: 110)

«... İyilik ve takvada yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.» (Maide: 2)

İki yüzlü kimse ise, emr-i bi’l ma'ruf nehy-i ani’l münker yapmak şöyle dursun, dalkavukluk yaptığı kişiye yaptığı kötülüklerde söz ve davranışları ile yardımcı olur. Onun kötülük üzere devam etmesinde bir nevi öncülük yapar. Birbirlerine zıt düşünce sahiplerinin hangisinin yanına varırsa varsın onu tasdik eder. Onlardan birisi bir şeye kara diyorsa o da onlara uyarak kara der. Diğerinin yanına varınca da daha önce kara denilen şeye şayet bunlar beyaz diyorsa o da beyaz der. Hatta onların arasında düşmanlıklara fitne ve fesata sebeb olacak söz ve davranışlarda da bulunur.

İşte, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi kimseleri insanların en şerirleri olarak tavsif etmiştir.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: «Dünyada iki yüzlü olanın kıyamet günü ateşten iki dili olur.» (Buharî-Müslim) buyurarak bu gibilerin kötü akibetini haber vermektedir.

Başka bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulmaktadır.

«Kıyamet gününde insanların en şerlisi olarak şunlara başka bir sözle, diğerlerine başka bir sözle giden iki yüzlü kimseleri bulacaksın.» (Buharî-Müslim)

Maalesef bugün iki  yüzlülük devleti idare edenlerden tutun da cemiyetin tabanına kadar yaygınlaşmış ve asrın en müzmin hastalığı hâline gelmiştir. Ve her geçen gün İslâm ahlâk ve faziletinden uzaklaşan, menfaatını ön plana çıkararak madde esaretinde dejenere olan toplumumuz, iki yüzlülüğe ve iki yüzlülere uygun bir zemin oluşturmakta ve cemiyette itimat yok olup, toplum düzeni bozulmaktadır.

 

www.cileweb.net