BÜYÜĞE SAYGI KÜÇÜĞE SEVGİ

 

 

29- Enes bin Mâlik radıyallahu anh Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti:

- Kim küçüklerimize merhamet etmez, büyüklerimize tazim etmezse bizden değildir.

İZAHI: İlim ve yaşça büyük, takva ve ahlâkça üstün olanlara tazim etmek, küçük çocuklara merhamet etmek, onlara yardımcı olmak, İslâm ahlâk ve adabındandır.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu meclislerde ilim ehline ve kavmin büyüğüne en yakınında yer gösterir ve "İnsanlara mevkilerine göre muamele ediniz» (Ebu Davud) buyururlardı. Hatta namazda ilim ve hilm ehlinin en yakınına durmalarını isterlerdi. "Safları düz tutun, eğri-büğrü yapmayınız. Sonra kâlbleriniz (deki maksat ve düşünceler) muhtelif olur. İçinizden hilm ve akıl sahibi olgun kimseler bana yakın dursun, daha sonra bunlara yakın olanlar daha sonra bunlara yakın bulunanlar dursunlar» (Müslim) buyururlardı.

Yaşlı, hasta kadın ve erkekleri ziyaret eder, onların hâl ve hatırlarını sorar, ihtiyaçlarını giderirlerdi. Süt annesi Halime, Hz. Ali kerremallahu vechehunun annesi Fatıma, Ümmü Eymen, Ensar ve Muhacirînin büyüklerini ziyaret etmek adetlerindendi. Bu husustaki buyruklarından bir kısmı şöyledir:

«Ak saçlı müslümana, haddi tecavüz etmeyen ve içindeki hükümlerle amel etmekten uzaklaşmayan Kur'an hafızına ve adil hükümdara ikram yüce Allah'ı tazimdir.» (Ebu Davud)

«Bir genç yaşlılığından dolayı bir ihtiyara ikram ederse, Allah da o gence, ihtiyarın yaşına geldiğinde, kendine ikram edecek bir kimse takdir eder.» (Tirmizi)

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklara karşı sonsuz bir şefkat ve merhameti vardı. Karşılaştığı zaman onlara selam verir, başlarını okşar, bilhassa kimsesiz yetim çocuklara, zayıf müslümanlara ayrı bir ilgi ve itina gösterirler, onları şefkat ve muhabbetle kucaklar, eğitim ve öğretimleri ile ilgilenir, küçük yaştan itibaren iyi bir müslüman olmaları için gerekeni yaparlardı.

Ebu Hafs Ömer şöyle rivayet etmiştir:

«Ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesinde bir çocuk idim. Elim çanağın etrafında dolaşıyordu. Bunun üzerine Rasûlullah bana şöyle hitap etti: "Ey çocuk! Besmele çek. Sağ elinle ve önünden ye" buyurdu. Bu tenbihten sonra, bu tarzda yiyişim devam etti.» (Buharî-Müslim)

Anne, baba ve hoca, büyükler arasında tazimde evveliyeti olan kişilerdir. Anne ve baba, sebeb-i hayatımız; hoca da, sebeb-i ilim ve irfanımızdır. Onlara tazim ve itaat etmek, onların emir ve tavsiyelerine uymak, onları incitecek söz ve davranışlardan sakınmak bir vecibedir.

Mevzûmuz olan hadis-i şerifte geçen "bizden değildir" ifadesinden maksat; bizim yolumuzda, bizim sünnetimiz üzere değildir demektir.

 

 

www.cileweb.net