LİVATA

 

 

30- Cabir bin Abdillah'dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu demiştir.

- Ümmetim için en çok korktuğum şeylerden birisi de Lût kavminin amelini yapmasıdır.

İZAHI: Livata denilen homoseksüellik tarihte ilk defa Lût aleyhisselamın kavmi arasında zuhur ettiğinden bu kötü amele "Lût kavminin ameli" denilmiştir. Nitekim bu hususa Kur'an-ı Kerim'de şöyle işaret edilmektedir: «Lut'u da gönderdik. O kavmine demişti ki: Gerçekten  siz daha önce hiçbir milletin yapmadığı bir hayâsızlığı yapıyorsunuz.» (Ankebut: 28)

Livata, erkeğin erkekle cinsi münasebette bulunmasıdır. Erkeğin kadınla bu çeşit bir cinsel ilişkide bulunması da livatadır. Livata gerek erkekle  ve gerek kadınla yapılsın en büyük günahlardan biridir.

Livata yapan fail ve mef'ula, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre zina haddi uygulanır. Yani bu çirkin fiili irtikap edenler bekâr iseler yüz deynek vurulur. Şayet evli iseler recm olunurlar. İmam-ı  Azam'a göre ise, had vurulmaz. Tazir olunur ve tevbe edinceye kadar hapsolunurlar. Bir kimse bu çirkin fiili kendi hanımına yaparsa had vurulmaz tazir olunur. Abdullah ibn-i Abbas radıyallahu anhümadan rivayet edilen bir hadis-i şerifte: «Bir erkeğe veya kadına, arkadan yaklaşana Allah nazar etmez» buyurulmuştur.

Livatayı helâl kabul etmek, yapılan bu çirkin fiilin haram olmadığına inanmak küfürdür.

Tağutların ve tağutî düzenlerin hükümran olduğu toplumların nasıl tefessüh ettiği, insanî vasıflardan nasıl soyutlandığı, İslâm'dan ve İslâm'ın âdil idaresinden mahrum ve uzakta kalmanın ne büyük sosyal çalkantılara, ahlâkî çöküntülere sebep olduğuna bakın ki, homoseksüller bu çirkin lânetlenmiş fiili hiç çekinmeden açıktan, pervasızca yaptıkları gibi cadde ve meydanlara taşıp yürüyüşler yaparak, mitingler tertip ediyor, kanunlar önünde hak istiyor, yaptıkları denaetin meşrulaştırılmasını talep ediyorlar.

Onun için Rasûlulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzyıllarca öncesinden ümmetini uyarmış ve «Ümmetim için en çok korktuğum şeylerden birisi de Lût kavminin amelini yapmasıdır» buyurmuştur.

Rabb’ımıza sığınır, bizleri bu ve benzeri denaetlerden muhafaza etmesini niyaz ederiz.

 

www.cileweb.net