TAVLA v.b. OYUNLAR

 

 

33- Süleyman bin Büreyde babasından naklen, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti:

- Her kim tavla oynarsa, elini domuz eti ve domuz kanıyla boyamış gibi olur.

İZAHI: Hadis-i şerifte geçen "NERDEŞİR" Farsça bir kelimedir. Bu oyun, yani tavla, o zaman İran'da şuyû bulduğu için, İran'da kullanılan adı ile aynen zikredilmiştir.

İbn-i Ferişteh hadis-i şerifte geçen "domuz eti ve kanına eli bulamak" ifadesinden maksadın, domuz eti yemiş gibi olmak mânâsına geldiğini zikretmektedir.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem tavla oynamayı, haram olan domuz eti yemeye benzettiği için ulemânın ekserisi tavla oynamanın da haram olduğuna kail olmuşlardır. Hanefî mezhebine göre tavla ve satranç oynamak tahrîmen mekruhtur. İmam Şâfii ve İmam Yusuf kumar şeklinde oynanmadığı ve bir vacibi terke sebep olmadığı zaman satranç oynamanın mübah olduğunu söylemişlerdir. İmam Malik ve İmam Ahmed'e göre ise satranç oynamak haramdır. Gerek tavla ve gerekse satranç, şayet kumar şeklinde velev ki bir bardak çay karşılığında oynansın bütün mezheplere göre ittifakla haramdır.

İnsan ömrü çok kıymetli bir hazinedir ve bu hazine zamandan ibarettir. Müslümanlar olarak yapacağımız bir çok hayırlı işler, ibadet, ilim öğrenmek ve öğretmek, Allah yolunda cihad, emr-i bi’l ma’ruf ve nehy-i ani’l münker varken, çok kıymetli bu hayat hazinesini boş ve lüzumsuz şeylerle geçirmek kâmil bir müslümanın işi değildir.

Zamanımızda öyle insanlar var ki bazı işleri mekruhtur diye küçümsemekte ve mekruh olan işleri yapmakta bir beis görmemektedir. Bu gibiler ne büyük bir yanılgı ve gaflet içinde bulunmaktadırlar.

Mekruh, Allah ve Rasûlü’nün kerih gördüğü, hoş karşılamadığı, beğenmediği ve aklın da iyi olarak kabul etmediği şeyler demektir. Mekruh da olsa, günahı küçümsemek ve devamlı yapmak büyük günahtır. Zamanı israf ettiğinden, kumar gibi oynanmasa bile, muhatabına karşı üstün ve galip gelme hırsı verdiği için ne aklen ve de naklen iyi bir iş değildir.

«Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki, kurtuluşa eresiniz. Şeytan içkide ve kumarda ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık  (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?

Allah'a itaat edin. Rasûle de itaat edin. Ve (kötülüklerden) sakının. Eğer (itaatten) yüz çevirirseniz bilin ki Rasûlünüzün vazifesi apaçık duyurmak ve bildirmektir.» (Maide: 90,91,92)

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: «Üç oyundan başka, diğer bütün oyunlar, müslümana haramdır. Bu üç şey, ailesi ile eğlenmesi, atını eğitmesi ve oku ile yarışmasıdır.» (Ebu Davud)

Aile, cemiyet ve devlet düzenini bozan, insana, vazife ve yükümlülüklerini unutturan, ihmal ettiren, nice facialara, kötülüklere sebep olan ve insanlığın faidesi için Allah'ın haram kıldığı içki, kumar ve benzeri bütün haramlardan sakınmalıyız.  Sakınmalıyız ki dünya hayatımızı nizama koyup, ahiretimizi mâmur edelim.

 

www.cileweb.net