- DUA -

 

“Ey Rabb’ımız! Bize dünyada iyilik ve ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.”

“Ey Rabb’ımız! Sana sığınırız, senden yardım ve af dileriz. Ve bizi hidayete erdirmeni isteriz. Sana iman eder ve sana tevbe ede-riz. Sana tevekkül eder ve bütün hayırlarla seni senâ ederiz. Sana şükreder, hiçbir vakit nankörlük etmeyiz. Sana isyan edip inkâr edeni terk ederiz.”

“Ey Rabb’ımız! Sana ibadet ederiz. Senin için namaz kılarız ve sana secde ederiz. Sana sığınır, sana koşarız. Rahmetini ümit eder, azabından korkarız. Muhakkak ki senin azabın kâfirlere ulaşacaktır.”

“Ey Rabb’ımız! Bizi doğru yola ilettikten sonra kâlblerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz lütfu en bol olan sensin.”

“Ey Rabb’ımız! Biz ‘Rabb’ınıza iman edin’ diye seslenen da-vetçiyi işittik, hemen iman ettik.”

“Ey Rabb’ımız! Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Ruhumuzu iyilerle beraber al.”

“Ey Rabb’ımız! Bize peygamberlerin vasıtasıyla va'dettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi perişan etme. Şüphesiz sen va’dinden caymazsın.”

“İlâhi! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunamaktan ve kabrin azabından sana sığınırım. İlâhi! Nefsime  takvasını ver..  Onu temizle. Onu temizleyecek olanın hayırlısı sensin. Ruhumun velisi ve mevlası da sensin. İlâhi! Faydasız ilimden, korkmayan kâlbden, doymayan nefisten ve kabul olunmayacak duadan sana sığınırım.”

“İlâhi! Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayrı isterim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şeylerin şerrinden sana sığınırım.  Yardım istenecek yegane sensin.  Arzu edilen şeye ulaştıracak da sensin.”

“Ya Rab! Nefsimizi, neslimizi, anne, baba ve ailemizi ve tüm müslümanları Sırat-ı Müstakimden, Tarikat-ı Muhammedî’den ayırma. Nefis, şeytan ve kötü çevrenin şerrinden koru. Kabir azabından, cehennem ateşinden muhafaza eyle. Hüsnü hatime ile huzuruna varmak nasip et. Cennet ve cemâlinle müşerref eyle. Çalışmalarımızı Şeriat-ı İslam’ın hakimiyetine vesile kıl...”

“Ya Rab! Nasıl bir kul olmamızı istiyorsan bizi öyle bir kul eyle.”

AMİN.

 

www.cileweb.net